Social Media Competitions Terms & Conditions

 1. Social media winacties worden uitgeschreven door flwr & co. gevestigd te Sluiskil. De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing op onze social media winacties als hiernaar wordt verwezen in de social media post.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats onder de voorwaarden die in de social media post genoemd worden (bijv. bij het volgen van ons profiel, het liken en delen van de desbetreffende post en/of het plaatsen van een reactie op de desbetreffende post). Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de social media winactie.
 4. Er kan per persoon maar één keer worden deelgenomen aan de desbetreffende actie. Meerdere inzendingen per actie worden niet geaccepteerd.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie in de social media post. Na de sluitdatum van de actie kan er niet meer worden deelgenomen.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en een postadres in Nederland en België kunnen overleggen. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Deelnemers onder de 18 jaar dienen toestemming te verkrijgen van hun ouders of verzorgers.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt op willekeurige wijze op de datum en het tijdstip aangegeven in de social media post.
 8. Winnaars worden op aangegeven datum bekend gemaakt middels een reactie op de social media post met de beschrijving van de actie en een persoonlijk bericht (bijv. via “direct message (DM)” via Instagram). Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social mediakanaal te sturen met de gevraagde gegevens. Als wij binnen deze periode geen reactie ontvangen van de winnaar om welke reden dan ook, heeft flwr & co. het recht om de gewonnen prijs in te trekken en een vervangende winnaar uit te kiezen.
 9. flwr & co. kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de social media winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit ten nadele van de deelnemers is.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. Medewerkers van flwr & co. zijn uitgesloten van deelname.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van social media winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door flwr & co. voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door flwr & co.
 15. flwr & co. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het zoek raken/verloren gaan van de prijzen door externe verzendpartijen. flwr & co. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 16. flwr & co. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 17. flwr & co. behoudt zich het recht om winacties te annuleren als onvoorziene omstandigheden zich voordoen.
 18. flwr & co. handelt met haar social media winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via e-mail (flwrandcocookies@gmail.com), onder vermelding van je naam (evt. bedrijf) en je adres.

Veel succes!